Far & Son

Far & Son

Far & Son är Simon Gärdenfors och Frej Larsson. Debutalbumet kommer i faderns, sonens och den helige andens år.

Facebook Spotify